Training Zelfbeeld voor kinderen

van 11 – 13 jaar en
van 14 – 16 jaar

In deze‘Training Zelfbeeld’ werken we aan het versterken van het positieve zelfbeeld aan de hand van creatieve activiteiten.
De training is geschikt voor kinderen/jongeren met een negatief zelfbeeld die vastlopen in hun omgeving en/of school. Dit doen we in een groep van 4 – 6 kinderen/ jongeren in 2-uur durende sessies.

Signalen die duiden op een negatief zelfbeeld kunnen zijn:

 • Moeilijkheden met het uiten van emoties;
 • Negatief over zichzelf denken;
 • Moeilijkheden met complimenten ontvangen;
 • Conflicten vermijden;
 • Onzeker zijn.

NB. De groepstraining is niet geschikt voor kinderen/jongeren waarbij sprake is van ernstige (gezins)problematiek. Voor deze kinderen/jongeren is mogelijk een ander (individueel) traject nodig.

De training bestaat uit
Een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s).
8 sessies waarin we werken met thema’s als zelfkennis, emoties, emotiehantering en opkomen voor jezelf.
Twee ouderbijeenkomsten waarin we de ouder(s)/verzorger(s) laten ervaren wat we met de groep doen.
Een evaluatiegesprek na afloop waarin de resultaten van de training worden besproken.

Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten door:

 • Meer vertrouwen te krijgen in mezelf.
 • Mijn negatieve bril af te zetten zodat ik mijn positieve bril (weer) op kan zetten.
 • Mijn emoties te leren kennen/herkennen en er op een goede manier mee om te gaan.
 • Op een goede manier voor mezelf opkomen.
 • Beter in mijn vel te komen

 

Aanmeldinformatie

 • Bij verwijzing van de huisarts of jeugdarts vergoeding op basis van de jeugdwet mogelijk

 

Meld je direct aan