De schoolpsycholoog van MINDCARE Assen ondersteunt het kind met onderzoeken en ontwikkelen van schoolse vaardigheden.

Bij ondersteuning op school van de schoolpsyholoog kan u denken aan:

  • Onafhankelijke bemiddeling tussen school en ouders (bijvoorbeeld wanneer ouders en school zoeken wat de beste leerweg is voor het kind)
  • Taal- en rekenontwikkeling
  • Concentratie en aandacht
  • Leren leren (en leerstoornissen)
  • Werkhouding
  • IQ-testen
  • Schoolloopbaanbegeleiding
  • Traject richting zinvolle dagbesteding (bij drop-out, thuiszitters, beperkingen)

De schoolpsycholoog geeft samen met de beeldend therapeut de training zelfbeeld.