Opgroeiondersteuning

Groeien gaat vanzelf, je hoeft dit alleen in goede banen te leiden

Kinderen groeien op. Dat is een natuurlijk proces. Aan dat opgroeien zelf kan je niet zoveel doen, dat gaat vanzelf. Net als dat je kind zich ontwikkelt, en zich vaardigheden eigen maakt.

Als ouder is het je taak dit proces zoveel mogelijk te ondersteunen en in goede banen te leiden.

Als vader of moeder zit ook van nature de wens in je geworteld om je kind lief te hebben en te ondersteunen. Dit hoef je niet meer te leren.

Wel kunnen zich problemen voordoen waardoor je goed handvatten en tips kunt gebruiken om dit handen en voeten te geven, dan is opgroeiondersteuning een uitkomst.

Bijvoorbeeld als:

  • Je steeds in conflict raakt met je kind. Zoals in ‘moeten-situaties’, zoals aankleden & eten
  • Je het gevoel hebt heel moeilijk in contact te komen met je kind
  • Je het gevoel hebt steeds je kind te moeten corrigeren; je moppert veel, terwijl je dit eigenlijk niet wilt. Maar wat dan wel?
  • Je moe wordt van het ouderschap, alsof het je meer energie kost dan oplevert
  • Je kind niet lekker in zijn/haar vel zit en je niet de vinger op de oorzaak kunt leggen. Je maakt je zorgen

Opgroeien gaat dan wel vanzelf, in dergelijke situaties kan het heel fijn zijn opvoedadvies te krijgen. Bij MINDCARE bieden we dan vooral ook ondersteuning van jou als ouder, waardoor het vertrouwen in jou en je kind kan groeien.

Opgroeiondersteuning met video

Een hele praktische manier hiervoor is het begeleiden aan de hand van videobeelden. Bij MINDCARE gebruiken we hiervoor de Marte Meo-methode. Dit omdat dit een heel positieve ondersteunende vorm van video-begeleiding is.

Bij jou thuis wordt een aantal opnames gemaakt en de begeleider selecteert hieruit een aantal beelden om met jou/jullie naar terug te kijken.

Er wordt vooral gekeken naar wat er eigenlijk goed gaat bij jullie thuis. Door te zien wat er goed gaat, leer je waar jullie kracht zit als gezin. Je ziet wat je kind goed kan, en wat jouw sterke punten als opvoeder zijn. Dit is de basis om op verder te bouwen en te werken aan situaties die moeilijker zijn.

Bij MINDCARE geloven we dat deze basis in iedereen aanwezig is, en ook dat het essentieel is om deze aan te boren.

De begeleider ondersteunt de beelden met tekst en uitleg. Hierdoor krijg je inzichtelijk van wat er allemaal gebeurt in de verschillende situaties. Vervolgens krijg je per keer één leerpunt mee naar huis.

Eén tegelijk, want de ervaring leert dat het goed werkt om aan één ding tegelijk te werken.

De video-beelden helpen om het leerpunt concreet en direct toepasbaar te maken.

Kosten

Vijf tot tien sessies opgroeiondersteuning zijn meestal ruim voldoende om tot verbetering te komen.

De sessies bedragen €75,- per consult.

Het eerste consult duurt langer en is daarom €140,-

Wanneer het kind een indicatie van het CJG of een verwijzing van de huisarts heeft, wordt de begeleiding volledig vergoed.

Gezinsbegeleiding

Wanneer de situatie thuis erg complex is kan het ook fijn – of in ieder geval goed – zijn dat er iemand met jullie als gezin meekijkt. Dit kan ook natuurlijk ook zonder video. Wat gebeurt er nu allemaal, waar reageert wie op en wat maakt dat de boel steeds zo explodeert of juist dichtslaat. Deze opgroeiondersteuning thuis is heel oplossingsgericht, de gezinsbegeleider helpt zoeken naar praktische oplossingen die jullie aanspreken en direct kunnen toepassen.

Afhankelijk van het gezin en de problemen die er zijn kan het dat er iemand thuis komt meekijken of dat jullie als (hele) gezin op gesprek komen. Zeker wanneer kinderen wat ouder zijn is het goed dat zij ook eens mee komen praten.

Bij MINDCARE hebben we mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie of gezinsgesprekken.

Ook wanneer er sprake is van autisme of een andere diagnose kunnen wij gezinsbegeleiding bieden.

Kosten

Afhankelijk van welke zorg precies wordt ingezet kunnen de tarieven afwijken.

Maximaal is het tarief € 112,50 per gezinsgesprek.

In veel gevallen kan de zorg vergoed worden. Hiervoor is een indicatie van het CJG of een verwijzing van de huisarts nodig.