MINDCARE ondersteuning op school

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog van MINDCARE Assen ondersteunt het kind met onderzoeken en ontwikkelen van schoolse vaardigheden.

Bij ondersteuning op school van de schoolpsyholoog kan u denken aan:

 • Taal- en rekenontwikkeling
 • Concentratie en aandacht
 • Leren leren (en leerstoornissen)
 • Werkhouding
 • IQ-testen
 • Schoolloopbaanbegeleiding
 • Bemiddelen ouders – school

De schoolpsycholoog kan ook ingezet worden voor ondersteuning op school in sociale weerbaarheid en faalangst. Zij werkt over het algemeen individueel of geeft een training in kleine groepen.

Ik wil meer informatie

 

Docentenondersteuning

De docentondersteuning van MINDCARE Assen richt zich op ondersteuning op school van uw leerkracht (jou als leerkracht):

 • Sommige leerlingen gaan in bepaalde situaties (zoals tijdens instructies of tijdens het kringgesprek) in verzet en verstoren de les. De leerkracht heeft moeite de rust te handhaven
 • Sommige leerlingen komen niet goed tot zelfstandig werken
 • De leerkracht verzandt snel met (een) leerling(en) in een strijd en vindt het moeilijk dit tij te keren
 • De leerkracht is vrijwel alleen bezig met orde handhaven en mist het plezier in de les
 • Het lukt de leerkracht, ondanks goede wil, niet goed om een positief contact op te bouwen met een of meerdere leerlingen
 • Het voor de klas staan kost de leerkracht te veel energie en hij/zij is steeds doodmoe aan het eind van de dag
 • … uw eigen hulpvraag …

De docentondersteuning helpt de leerkracht de leiding en het plezier terug te vinden.

Met behulp van video-beelden laat de docentencoach de leerkracht zien wat diens sterke punten zijn. Deze sterke punten vormen de basis om op door te bouwen.

De beelden, ondersteund met uitleg, helpen de leerkracht herkennen wat een leerling of groep nodig heeft en wat je als leerkracht kunt doen. De docentondersteuning sluit nauw aan bij de (eigen stijl van de) leerkracht.

Wat leerkrachten zeiden die u voorgingen:


• “Ik heb eindelijk weer plezier in het lesgeven!”
• “Ik vind het wat beschamend om te zeggen, maar ik zie nu dat mijn leerlingen eigenlijk meer zelf kunnen dan ik dacht. Dat geeft mij wel meer vrijheid.”
• “Ik werk meer samen met mijn groep”
• “Ik had één leerling met wie ik steeds in de clinch lag, door de videobeelden zag ik dat deze leerling te veel prikkels kreeg. Door het rustiger voor hem te maken kwam ik veel beter met hem in contact.”

kosten

Een docentencoachingstraject kost gemiddeld €850,-.

Vraag een persoonlijke offerte op

 

Rouw in de klas

Regelmatig komt het voor dat er sprake is van rouw in de klas.

Dit kan zijn door overlijden, scheiding of ziekte. Het is niet altijd zichtbaar dat een kind hieronder lijdt, maar je mag er altijd vanuit gaan dat dergelijke ervaringen een grote impact op een kind maken. Het is belangrijk hier serieuze aandacht voor te hebben en het kind te helpen ervaringen woorden en betekenis te geven.

Dat is niet altijd eenvoudig mede doordat kinderen niet altijd helder kunnen maken wat er binnen in hen leeft. Vaak spelen er verborgen vragen en angsten (‘als mijn éne ouder kan overlijden, kan mijn andere ouder dat ook zomaar’; ‘als papa en mama niet meer bij elkaar willen wonen mag ik papa dan nog wel lief vinden’).

Ook de dood van een (ouder van) een klasgenootje kan grote impact hebben op de andere kinderen. Het is de confrontatie met eindigheid en kwetsbaarheid. Daar waar een kind eerder een gevoel van veiligheid had (doodgaan is voor oude mensen) moet het zich gaan verhouden tot het idee dat ook jongeren kunnen overlijden.

MINDCARE heeft verschillende methoden om deze processen bespreekbaar en handelbaar te maken voor kinderen en hun omgeving.

In de klas – of in kleine groepjes – kan het rouwspel: ‘Alle sterren van de hemel’ gespeeld worden. Dit spel biedt het luchtige karakter van een spelletje en tegelijk de diepgang en serieuze aandacht die het thema rouw behoeft.

Bij scheiding maken we gebruik van ‘het huisjesspel’. Dit spelen we tot nog toe niet klassikaal, maar individueel of in kleine groepjes.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de tijdsduur en het aantal leerlingen.

Als richtbedrag kunt u €350,- voor een dagdeel aanhouden.

Uiteraard kunt een persoonlijke offerte opvragen.

Vraag een offerte op

 

Weerbaarheidstraining op school

Door middel van sport, spel en boksen groeien kinderen in zelfvertrouwen en kracht. Zowel fysiek als mentaal leren ze hun eigen kracht en agressie kennen en onderzoeken. Ze leren omgaan met teleurstelling, winnen en verliezen en met nieuwe uitdagingen.

MINDCARE biedt een weerbaarheidstraining specifiek voor jongeren die zich voorbereiden op de middelbare school.

In de training wordt gebruik gemaakt van vechtsport gerelateerde oefeningen volgens de normen van het NIVM.

Uiteraard wordt de kinderen geen gevechtshandelingen aangeleerd en is de training 100% veilig.

De training voor jongeren bestaat uit 6 lessen.

Hierbij komen aan de orde:

 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met groepsdruk
 • Pesten
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Omgaan met eigen agressie
 • Eigen fysieke mogelijkheden kennen

Kosten

Vraagt u een persoonlijke offerte op:

Vraag een offerte op

 

Systeem- en ouderbegeleiding

MINDCARE werkt veel met gezinssystemen.

Wanneer u merkt dat er ook in het gezin ondersteuning is kunt u naar MINDCARE verwijzen.

MINDCARE kijkt nauwkeurig welke hulp nodig is.

Wij bieden ouderbegeleiding, systeembehandeling en opgroeiondersteuning thuis. Dit laatste geven wij ook regelmatig volgens dezelfde methode die wij ook aan leerkrachten bieden, met video-begeleiding.

In 5 tot 10 contactmomenten zien we dat ouders vaak weer positief zelfstandig verder kunnen.

Leest u hier verder over bij opgroeiondersteuning

Overleggen kan gerust via de mail info@mindcare-assen.nl

Individuele begeleiding van het kind

Kinderen beschikken over minder taal dan volwassenen. Daarbij kan het over problemen praten tot weerstand leiden. Ze zijn daarentegen vaak erg lijfelijk en/of creatief.

Beeldende materialen bieden veel mogelijkheden om tot expressie te komen. MINDCARE steekt altijd eerst in op dit expressieve karakter. Danwel door beeldende therapie, danwel door sport en spel.

Bij voorkeur werkt MINDCARE nauw samen met de ouders van de kinderen en waar nodig met school.

De jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker kan verwijzen naar MINDCARE.

U kunt mbt individuele begeleiding verwijzen naar MINDCARE voor:

 • Beeldende therapie
 • Speltherapie
 • Psychomotorische therapie

Voor kleine (leerlingen)groepen kunnen we ook cursusdagen op locatie verzorgen.

Bijvoorbeeld wanneer het gaat om sociale weerbaarheid, emotie-regulatie of rouwverwerking.

Ik wil meer informatie