Speltherapie bij MINDCARE Assen

Spelen als middel voor speltherapie

Kinderen spelen. Omdat het leuk is, maar ook omdat ze ervan leren.
Door te proberen, situaties na te spelen en aan te passen, leren ze over gedrag, sociale rollen en gevoelens. Een kind speelt over wat het bezig houdt zoals volwassenen praten over wat ze bezig houdt.

Op dit moment hebben we geen speltherapeut bij MINDCARE. Wel hebben we een creatief therapeut en een tekentherapeut. Deze gebruiken elementen uit het spelen in het creatieve werk en spelenderwijs.

In de beeldende therapie kunnen kinderen ook op zoek naar mogelijkheden om met de moeilijkheden om te gaan of ze op te lossen.

De therapie wordt bij verwijzing door CJG of huisarts vergoed vanuit de wet jeugdzorg.
Ouders kunnen er ook voor kiezen om de therapie zelf te betalen, dan is vanuit de aanvullende zorgverzekering (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk en is een verwijzing niet nodig.

Meer weten over speltherapie bij MINDCARE Assen? Stuur ons een mail: info@mindcare-assen.nl

No Comment

2

Post A Comment